O firmie

Octownia Białystok jest producentem naturalnego octu spirytusowego powstającego w wyniku fermentacji alkoholowej. Biologicznym materiałem do fermentacji octowej są bakterie kwasu octowego, które „przerabiają” spirytus w naturalny kwas octowy. Bakterie te są bardzo wrażliwe na dwutlenek siarki i spaliny oraz na pary benzyny i benzenu. Z tego względu octownia jest usytuowana poza terenem miasta, gdzie nie ma zanieczyszczenia powietrza. Równie ważną rolę odgrywa woda, która musi spełniać bardzo rygorystyczne wymagania pod względem jakościowym.

Octownia Białystok ma długą tradycję w produkcji octu spirytusowego. Pierwsze dwa tworniki zostały uruchomione w 1952r. przez ówczesne Białostockie Zakłady Przemysłu Owocowo Warzywnego, przy ul. Reymonta. Początkowo ocet rozlewany był ręcznie, zamykany naturalnym korkiem i lakowany. Tak przygotowane butelki umieszczano w drewnianych skrzyniach i przekazywano do sprzedaży. W związku z zawirowaniami politycznymi i gospodarczymi następowały zmiany właścicielskie, jednak ocet nieprzerwanie produkowany jest do dnia dzisiejszego. Obecnie Białostocka Octownia znajduje się w Ignatkach niedaleko Białegostoku, i zaopatruje w ocet region północno-wschodni, oraz północny Polski, w którym cieszy się dużym uznaniem wśród odbiorców.

Ocet, obok wina oraz niektórych wyrobów z mleka, jest jednym z najstarszych produktów fermentacyjnych.

Istnieje wiele udokumentowanych informacji, że w Starożytności, a następnie w Średniowieczu, ocet był ulubioną przyprawą, środkiem konserwującym oraz tanim napojem orzeźwiającym.

 

Nasza octownia - galeria

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

octownia-bialystok

2019 Octownia Białystok. Projekt i realizacja: www.3dway.pl

Search